powrót do strony www.korczyna.pl


Informacje ogólne

Akty stanu cywilnego

Ewidencja ludności,
dowody osobiste


Działalność gospodarcza

Gospodarka nieruchomościami

Gospodarka przestrzenna

Ochrona środowiska,
ochrona przyrody, zwierząta


Podatki i opłaty

Inne

Wnioski

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Inne


    Kwalifikacja wojskowa

    Wynajem lokali użytkowych będących własnością gminy

    Wynajem lokali mieszkalnych będących własnością gminy

    Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

    Sporządzenie testamentu

    Potwierdzenie własnoręczności podpisu

    Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej oraz lokalizację urządzeń
         infrastruktury technicznej i zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane
         z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną drógW przypadku problemów przy otwieraniu kart lub formularzy należy pobrać i zainstalować następującą aplikację: