powrót do strony www.korczyna.pl


Informacje ogólne

Akty stanu cywilnego

Ewidencja ludności,
dowody osobiste


Działalność gospodarcza

Gospodarka nieruchomościami

Gospodarka przestrzenna

Ochrona środowiska,
ochrona przyrody, zwierząta


Podatki i opłaty

Inne

Wnioski

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, zwierzęta


    Decyzja środowiskowa

    Ugoda w sprawie ustalenia zmian stanu wody na gruntach - zatwierdzenie

    Nakazanie przywrócenia stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego
         lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom


    Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej
         za agresywną


    Czasowe odebranie właścicielowi zwierzęcia, które jest okrutnie traktowane
         lub zaniedbywane


    Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów

    Ochrona roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami

W przypadku problemów przy otwieraniu kart lub formularzy należy pobrać i zainstalować następującą aplikację: