powrót do strony www.korczyna.pl


Informacje ogólne

Akty stanu cywilnego

Ewidencja ludności,
dowody osobiste


Działalność gospodarcza

Gospodarka nieruchomościami

Gospodarka przestrzenna

Ochrona środowiska,
ochrona przyrody, zwierząta


Podatki i opłaty

Inne

Wnioski

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Gospodarka przestrzenna


    Decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

    Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania
         przestrzennego


    Postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości

    Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

    Wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W przypadku problemów przy otwieraniu kart lub formularzy należy pobrać i zainstalować następującą aplikację: