powrót do strony www.korczyna.pl


Informacje ogólne

Akty stanu cywilnego

Ewidencja ludności,
dowody osobiste


Działalność gospodarcza

Gospodarka nieruchomościami

Gospodarka przestrzenna

Ochrona środowiska,
ochrona przyrody, zwierząta


Podatki i opłaty

Inne

Wnioski

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Gospodarka nieruchomościami


    Zbywanie nieruchomości stanowiących własność gminy

    Podział nieruchomości

W przypadku problemów przy otwieraniu kart lub formularzy należy pobrać i zainstalować następującą aplikację: