powrót do strony www.korczyna.pl


Informacje ogólne

Akty stanu cywilnego

Ewidencja ludności,
dowody osobiste


Działalność gospodarcza

Gospodarka nieruchomościami

Gospodarka przestrzenna

Ochrona środowiska,
ochrona przyrody, zwierząta


Podatki i opłaty

Inne

Wnioski

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Działalność gospodarcza


    Zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, aktualizacja wpisu
         oraz wykreślenie wpisu


    Udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej

    Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
         w miejscu lub poza miejscem sprzedaży


    Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

    Wpis do ewidencji obiektów hotelarskich

W przypadku problemów przy otwieraniu kart lub formularzy należy pobrać i zainstalować następującą aplikację: