powrót do strony www.korczyna.pl


Informacje ogólne

Akty stanu cywilnego

Ewidencja ludności,
dowody osobiste


Działalność gospodarcza

Gospodarka nieruchomościami

Gospodarka przestrzenna

Ochrona środowiska,
ochrona przyrody, zwierząta


Podatki i opłaty

Inne

Wnioski

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Ewidencja ludności, dowody osobiste


    Zameldowanie na pobyt stały

    Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

    Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

    Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

    Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

    Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące

    Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

    Wydanie dowodu osobistego

W przypadku problemów przy otwieraniu kart lub formularzy należy pobrać i zainstalować następującą aplikację: