powrót do strony www.korczyna.pl


Informacje ogólne

Akty stanu cywilnego

Ewidencja ludności,
dowody osobiste


Działalność gospodarcza

Gospodarka nieruchomościami

Gospodarka przestrzenna

Ochrona środowiska,
ochrona przyrody, zwierząta


Podatki i opłaty

Inne

Wnioski

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Akty stanu cywilnego


    Rejestracja urodzenia dziecka

    Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

    Zaświadczenie stwierdzające zdolność prawną określoną prawem polskim
         do zawarcia małżeństwa za granicą


    Rejestracja zgonu

    Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

    Wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
         (transkrypcja aktu stanu cywilnego)


    Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka

    Nadanie dziecku nazwiska męża matki

    Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska
         noszonego przed zawarciem małżeństwa


    Odznaczenie z okazji jubileuszu 50-lecia związku małżeńskiego


W przypadku problemów przy otwieraniu kart lub formularzy należy pobrać i zainstalować następującą aplikację: