powrót do strony www.korczyna.pl


Informacje ogólne

Akty stanu cywilnego

Ewidencja ludności,
dowody osobiste


Działalność gospodarcza

Gospodarka nieruchomościami

Gospodarka przestrzenna

Ochrona środowiska,
ochrona przyrody, zwierząta


Podatki i opłaty

Inne

Wnioski

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza


Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. 2005 nr. 64 poz. 565 oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym DzU 2005 Nr. 200 poz. 1651 Urząd Gminy Korczyna uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP).

Daje ona możliwość złożenia odpowiedniego wniosku drogą internetową.

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić dostępny na platformie ePUAP formularz dla Gminy Korczyna i podpisać go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym.

Jak złożyć wniosek?
1. Zarejestruj się na stronie http://epuap.gov.pl
2. Zapamiętaj identyfikator i hasło
3. Zaloguj się na stronie http://epuap.gov.pl
4. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy Korczyna znajdziesz poprzez:
Katalog usług -> Lista wszystkich usług -> wg podziału terytorialnego -> WOJ. PODKARPACKIE -> POWIAT KROŚNIEŃSKI -> Korczyna -> Urząd Gminy Korczyna -> Złożenie wniosku do Urzędu Gminy Korczyna
5. Jeśli chcesz rozpocząć wypełnianie elektronicznego formularza wniosku kliknij w "Przejdź do formularza".
6. Pamiętaj, że każdy wniosek elektroniczny musi być sygnowany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym.
7. Wnioski zwykłe rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty złożenia.